Voor wie?

Private Care maakt het mogelijk om zorgeloos in uw woning te blijven voor iedereen met een zorgnood:

Inwonende zorg voor bejaarden

U wenst niet naar een woonzorgcentrum te gaan maar wil graag in het comfort en rust van uw eigen thuis, omringd door familie en vrienden, uw oude dag beleven. Dit kan dankzij een inwonende zorg assistent die naast huishoudelijke taken instaat voor uw dagdagelijkse zorgbehoeften.

Meestal zijn het kinderen die deze vorm van zorg voor hun zorgbehoevende ouders organiseren. Hun voornaamste motief is dat ze willen voorkomen dat hun ouder naar een woonzorgcentrum moet verhuizen. Als beide ouders nog leven, wordt met deze vorm van zorg ook voorkomen dat ze van elkaar worden gescheiden

Inwonende zorg bij dementie

Eigenlijk is het slechtste wat je kan doen een oudere hele dagen alleen laten zitten.’ Dat is nochtans een realiteit voor veel ouderen. Hoe risicovol is dat? Rademakers: ‘Of het op dat moment nog een ernstig gezondheidsrisico vormt in het kader van dementie is moeilijk te zeggen. Maar het lijdt geen twijfel dat voldoende sociaal contact een groot verschil maakt in hun levenskwaliteit.’ Bron Ik geloof niet dat we dementie ooit genezen, wel afremmen’ De Tijd

Inwonende zorg bij Multiple Sclerose

Mensen met MS wordt geadviseerd verschillende leefregels te hanteren, om de klachten zo veel mogelijk onder controle te houden. Onze zorg assistenten kunnen u hier begeleiding in bieden en ontwikkelingen in de gaat houden. Zo is het belangrijk dat er voldoende balans is tussen rust en activiteit. Blijven bewegen is essentieel en hier kunnen onze zorg assistenten de motivator zijn om actief te blijven.

Inwonende zorg bij palliatieve

Veel mensen willen thuis verzorgd worden en thuis sterven. Iedereen heeft verschillende noden, maar de essentie is om de laatste dagen of weken zo sereen, pijnloos en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Inwonende zorg bij Parkinson

De ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme heeft een ingrijpende invloed op uw leven en het leven van uw omgeving. Parkinson(isme) begint vaak met veranderingen in de manier van bewegen, bijvoorbeeld het trillen van de handen. De ziekte wordt in de loop van jaren geleidelijk erger, waarbij er ook andere klachten kunnen ontstaan, zoals vergeetachtigheid of stemmingswisselingen. Onze zorg assistent kan u thuis ondersteunen. In de latere fases van de ziekte kan de zorg voor ouder of partner veel tijd en energie van je vragen. Niet alleen fysiek maar ook mentaal kan dit behoorlijk wegen. Een inwonende zorg assistent kan een deel zorg op zich nemen waardoor de mantelzorg ontlast wordt.

Inwonende zorg bij een PAB/PVB budget

Onze dienstverlening, en de kosten van een persoonlijke assistente, kunnen volledig vergoed worden met uw persoonsvolgend budget (PVB) of uw persoonlijk assistentiebudget (PAB) van het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap).

Inwonende zorg IKV eenzaamheid

Herman Horyon was alomtegenwoordig in de Vlaamse media in april 2019, omdat hij een bord in zijn tuin zette: ‘GRATIS INWONEN. ALLEEN VOOR VROUWEN. ZONDER KINDEREN.’ Dat bord viel zo veel mensen op, dat het niet lang duurde voor de kranten aan zijn deur stonden en de Limburgse televisie aan zijn deur stond. En het duurde niet lang voor overal mensen zich vrolijk aan het maken waren over Herman en zijn bord.

Dat ís natuurlijk ook wel een beetje grappig, maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste wat Herman te vertellen heeft. Hermans verhaal is er één van zo veel senioren in dit land. Iemand die alleen achterblijft, na het overlijden van zijn vrouw en zijn dochter.

In dit geval is onze zorg assistent er niet om zorg te verlenen, dit is nog niet in aan de orde maar mogelijks wel in de toekomst, maar voor sociale activiteiten. Kop koffie drinken, samen tv  kijken, boodschappen doen, samen op restaurant, samen bloemschikken, haken, schilderen etc.…

Laat bovenstaand overzicht geen limitatieve opsomming zijn. Private Care is mogelijk bij elke vorm van zorgbehoefte. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Webinar Private Care
23 Mei 2022

Webinar Private Care
25 April 2022

Webinar Private Care
28 Maart 2022